login

Tulikettu-turvallisuuskoulutusta järjestetään Pirkanmaalla joka vuosi esikoululasille sekä 2-, 6- ja 8-luokkalaisille. Palomiehet pitävät oppitunnit yleensä  päiväkotien ja koulujen tiloissa. Tulikettu-turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan vuosittain yli 20000 lasta ja nuorta.

Käyttöohjeet.pptx

 

Esikoululaiset

Tavoite

Lapsi oppii tiedostamaan numeron 112. Erottaa vaarallisen tavaran turvallisesta. Hän hahmottaa pelastusliivien, pyöräilykypärän sekä heijastimen käytön tärkeyden. Kykenee poistumaan tulipalotilanteessa rauhallisesti, laittamaan oven kiinni ja kertomaan aikuiselle tapahtuneesta.

Materiaali

 

2-luokan oppilaat

Tavoite
Lapsi tietää ja muistaa hätänumeron sekä osaa ja uskaltaa tehdä hätäilmoituksen. Lapsi omaksuu turvallisuuskulttuuria, jossa hän osaa jo tehdä turvallisia valintoja. Lisäksi hän ymmärtää pyöräilykypärän, pelastusliivin ja heijastimen tärkeyden.

Materiaali

 

6-luokan oppilaat

Tavoite
Oppilas tiedostaa omassa kodissaan olevien vaaratekijöiden olemassaolon ja osaa omalta osaltaan ehkäistä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien syntymistä. Lapsi osaa toimia oikein mahdollisessa onnettomuustilanteessa, niin kotona kuin koulussa. Hän tiedostaa tahallisen sytyttelyn vaarat ja seuraukset.

Materiaali

 

8-luokan oppilaat

Tavoite

Tavoitteena on oman turvallisuusajattelun laajentaminen, turvallisen elämäntavan omaksuminen, yleinen onnettomuuksien ehkäisy kotona ja lähiympäristössä sekä oikea toiminta onnettomuustilanteissa. Nuori ymmärtää tahallisen sytyttelyn vaarat ja seuraukset.

Materiaali