login
Tarina 14 - Palosedät valistakoot

Palopäällikkö Einar V. Nurmi kantoi huolta jo 1950-luvulla, opettaako kukaan kasvuiässä olevaa lapsukaista käyttämään tulta oikealla tavalla. Hänen mielestään oli tärkeää, että nimenomaan palokunta kertoo tulipalon vaaroista. Nykyäänkin turvallisuusviestinnässä keskitytään paljolti lasten ja nuorten kouluttamiseen.