login
Tarina 6 - Palotarkastusinsinööri Tytti

 

Palotarkastusinsinööri Tytti työskentelee kotona asuvien ikäihmisten paloturvallisuuden edistämiseksi. Turvaa ikäihmisen elämään tuo palovaroitin, mutta myös ystävää tarvitaan.