login
Tarina 5 - Palomies Tommi

Palomies Tommi on aina tykännyt työstään. Oltuaan palomiehenä 15 vuotta, hän suoritti Pelastusopistossa alipäällystötutkinnon. Hän sai uutta osaamista nykyiseen työhönsä ja mahdollisuuden edetä esimiestehtäviin.