login
Valmiussuunnittelun tukeminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan kuntien valmiussuunnittelu normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (2.11.2017) yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos tukee kuntien ja niiden toimialojen valmiustoiminnan suunnittelua ja toiminnan käynnistämistä erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suunnittelun avuksi on laadittu yhtenäiset kuntien valmiussuunnitelmien mallit myös kunnan eri toimialoille. Suunnitelmien ylläpitoon on nimetty vastuuhenkilöt kunnista ja pelastuslaitokselta.