login
Usein kysyttyä
Pelastuslaitokselta kysytään usein esimerkiksi palotarkastukseen, pelastussunnitelmiin ja moniin muihin turvallisuuteen liittyviin aiheisiin liittyviä kysymyksiä. Tälle sivulle kerätty yleisimmät kysymykset ja vastaukset.
  • Mikä on yleisten väestönsuojien (kuten Opiskelijankatu) käytettävyys hätätilanteissa?
  • #1" target="" title="">Minne numero 112 yhdistyy?
  • #2">Olisiko mitään nettisivua joista yleensäkin saa alueellisia tietoja pelastussuunnitelmien tekoon?
  • #5">Pelastussuunnitemassa kysytään vasteaikaa, eli kauanko kestää hälytysajoneuvon tulo paikalle jne. Mikä se on?
  • #6">Saako kaupunkialueella polttaa roskia?
  • #6">Saako kerrostalojen rappukäytävissä olla tavaroita?
  • #6" target="" title="">Saako parvekkeella grillata?
Mikä on yleisten väestönsuojien (kuten Opiskelijankatu) käytettävyys hätätilanteissa?
Tuo sanapari ”yleisten väestönsuojien” on hiukan harhaanjohtava. Yleisellä väestönsuojalla tarkoitetaan suojaa, joka olisi kaikkien käytettävissä ja joita on rakennettu mm. rautatieasemille ja linja-autoasemille. Hervannassa ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa, vaan kaikki ovat ns. talokohtaisia väestönsuojia  eli ne on ”korvamerkitty”  mm. kerrostaloasukkaille. Pientaloilla (omakotitalot ja suuri osa rivitaloista) ei ole väestönsuojien rakennusvelvoitteita.

Minne numero 112 yhdistyy?
Kaikki hätäpuhelut yhdistetään Porin hätäkeskukseen. Tämä koskee poliisia, sairaankuljetusta, pelastuslaitosta sekä muitakin hätätapauksia.

Hätäkeskuslaitos
Valtakunnallinen 112-hätäkeskuslaitos
www.112.fi

Olisiko mitään nettisivua joista yleensäkin saa alueellisia tietoja pelastussuunnitelmien tekoon?
Pirkanmaan pelastuslaitoksen www-sivuilla on lomakkeita ja ohjeita pelastussuunnitelmien tekoon. Ne löytyvät www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi kohdasta Asukkaille  -> Pelastussuunnittelma.

Pelastussuunnitemassa kysytään vasteaikaa, eli kauanko kestää hälytysajoneuvon tulo paikalle jne. Mikä se on?
Nykyisin puhutaan toimintavalmiusajasta, joka on I-riskialueella (johon Hervanta kuuluu) 6 minuuttia. Eli ensimmäisen pelastusyksikön tulisi olla onnettomuuspaikalla kuuden minuutin kuluessa.

Saako kaupunkialueella polttaa roskia?
Roskien polttaminen on kielletty. Risujen ja oksien polttamisesta jokaisella kunnalla on omat säännöksensä. Tarkemmat tiedot löytyvät kuntien ympäristösäännöksistä ja lainsäädännöstä. Katso turvallisuustieto-osiosta yleisohje avotulen tekoa koskevista rajoituksista.

Avotulen teko
.pdf Pelastuslaitoksen ohje avotulen tekemisestä

Saako kerrostalojen rappukäytävissä olla tavaroita?
Pelastuslaki kieltää yksiselitteisesti tavaroiden säilyttämisen kulkureiteillä. Kerrostalon porras-, kellari- tai vinttikäytävään ei paloturvallisuuden vuoksi saa kerätä minkäänlaista tavaraa. Porraskäytävä on yleensä asuinkerrostalon ainoa uloskäytävä. Tästä syystä on tärkeää pitää se kulkukelpoisena eikä siellä saa säilyttää mitään tavaraa - ei edes lastenvaunuja. Jos kerrostalossa syttyy tulipalo, ei savuiseen käytävään saa mennä. Turvallisin paikka on silloin oma asunto, josta pelastusviranomaiset pelastavat nostokaluston avulla tai tuovat pelastettavalle pelastautumishupun, jonka avulla voidaan pelastajien saattamana tulla savuisesta porraskäytävästä turvallisesti ulos.

Saako parvekkeella grillata?
Pelastuslaitoksella ei ole estettä parvekkeella grillaamiseen, kunhan noudatetaan grillin turvallisuusmääräyksiä