login
Opas puunpolttoon
Puun poltossa hyödynnetään uusiutuvaa energiaa. Samalla kuitenkin tuotetaan monenlaisia päästöjä lähiympäristöön – sekä oman perheen että naapurien hengitettäväksi. Siksi ei riitä, että työntää puuta uuniin ja tulitikkua perään, vaan on tiedettävä mitä tekee ja nähtävä hiukan vaivaa paremman palamisen puolesta. Jokainen voi vaikuttaa siihen, kuinka puhtaasti puut palavat ja kuinka paljon säästää lämmityskuluissa. Kaiken taustalla on polttopuun laatu ja kuivuus. Kaupunkialueella polttopuiden säilyttäminen on haaste. Harvalla nimittäin on käytössään puuliiteri, jossa polttopuut säilyvät kuivina.

Lue lisää ohjeita Helsingin seudun ympäristöpalveluiden pienpolttoesitteestä:
.pdf Pienpolttoesite