login
Ohjeita juhannuskokon polttajalle

Kokkoa ei saa polttaa, jos
•    kuivuus, tuuli tai muu syy aiheuttaa palon leviämisriskin (metsäpalovaroituksen aikana tulta ei saa tehdä metsään eikä sen läheisyyteen)
•    oman kunnan ympäristömääräykset kieltävät polttamisen (kuntakohtaiset rajoitukset löytyvät alla olevasta yleisestä ohjetiedostosta)
•    alueen pelastusviranomainen on erikseen kieltänyt avotulen tekemisen (päätöksestä tiedotetaan tällöin julkisesti)

Avotulenteko

Jos edelliset kohdat eivät rajoita polttamista
HUOMIOI, ETTÄ SYTYTTÄJÄ VASTAA MAHDOLLISISTA SEURAUKSISTA !

1) Hanki maanomistajan lupa
2) Valitse turvallinen paikka:

 

  • riittävän kaukana metsästä
  • rakennuksista
  • sähkölinjoista jne.

3) Käytä vain puhtaita poltettavaksi kelpaavia tuotteita kuten

 

 

  • risut ja oksat
  • kuiva puutavara.

4) Varaa alkusammutuskalustoa paikalle

5) Sytytä turvallisesti

 

 

  • Bensiini ei sovellu sytytysaineeksi.
  • Käytä esimerkiksi sytytysnestettä, tätäkin vain tarvittava määrä.
  • Tuohikin riittää sytykkeeksi.

6) Valvo palopaikkaa loppuun saakka

7) Siivoa jäljet

Älä toimi päihtyneenä!