login
Avotulen teko

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman lupaa. Avotulen teossa on varauduttava tulen sammuttamiseen. Tärkeätä on noudattaa huolellisuutta ja varovaisuutta sekä varata riittävästi alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi. Kulotuksesta ja muusta tulenkäytöstä, josta aiheutuu merkittävästi savua, on ilmoitettava ennakolta pelastuslaitokselle, Pirkanmaalla pelastuslaitoksen Tilannekeskukseen, p. 03 565 612.

Risujen, oksien ym. polttaminen

  • Kuivia risuja, oksia tai muuta puutarhajätettä saa polttaa taajamien ulkopuolella sekä osassa Pirkanmaan kuntia taajamissakin vähäisiä määriä riittävää huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen ja siten, että ei aiheuta häiriötä naapureille.
  • Kunnalliset jätehuoltomääräykset voivat estää puutarhajätteen polttamisen.
  • Pienimuotoisesta risujen ja oksien polttamisesta ei tarvitse ilmoittaa pelastuslaitokselle.

Metsä-, ruohikko- tai muun tulipalon vaara

  • Avotulta ei saa tehdä, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
  • Ilmatieteenlaitos varoittaa tarvittaessa metsä- tai ruohikkopalovaarasta. Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa esim. ilmatieteenlaitoksen internetsivuilta.

» Ilmantieteenlaitos

Varoitukset ja turvallisuus
http://www.fmi.fi/saa/varoituk.html


Kulotus
•    Kulotus saadaan suorittaa kuivana aikana erityistä varovaisuutta noudattaen.
•    Metsämaan kulotus on aina suoritettava käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.