Tällä lomakkeella voit pyytää maksutonta turvallisuuskoulutusta Pirkanmaan pelastuslaitokselta. Ole hyvä ja täytä koulutuspyyntölomake huolellisesti.

Koulutus sisältää teoriaosuuden sekä mahdollisen käytännönharjoittelun ja koulutuksen kesto on noin 1-2h, sisällöstä riippuen.

Huomioithan, että järjestämme koulutusta vain Pirkanmaalla. Mikäli toimitte muualla, pyydämme ottamaan yhteyttä omaan pelastuslaitokseenne.
Tähdellä (*)-merkityt kohdat ovat pakollisia

Henkilöstö
Tarjoamme maksutonta turvallisuuskoulutusta ensisijaisesti hoitolaitosten, kotihoidon, lastenkotien ja vastaanottokeskusten henkilökunnalle, oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle sekä kuntien ja seurakuntien eri yksiköille. Koulutuksia pidetään paloasemilla sekä myös paikanpäällä kohteissa.

Ikäihmiset / omaishoitajat
Tarjoamme turvallisuuskoulutusta ikäihmisten erilaisille ryhmille kuten eläkeläisyhdistyksille, omaishoidon yhdistyksille, seurakunnan tai erilaisten liittojen ryhmille. Koulutukset pidetään ryhmän/yhdistyksen valitsemassa kokoontumispaikassa.

Lähetä alla olevat tiedot vähintään kuusi viikkoa ennen toivomaanne vierailuajankohtaa. Otamme Teihin yhteyttä ja pyrimme järjestämään vierailut toivomustenne mukaan.


Erityistä tukea tarvitsevat ryhmät
Tarjoamme turvallisuuskoulutusta ko. ryhmille, koulutuksen sisältö sovitaan aina sopimuksen mukaan ryhmän tarpeet huomioiden. Koulutukset järjestetään palvelu-, toimintakeskuksessa, paloaseman koulutustiloissa tai ryhmän kokoontumispaikassa sopimuksen mukaan.

Maahanmuuttajat ja vastaanottokeskusten asukkaat
Tarjoamme turvallisuuskoulutusta maahanmuuttaja- ja suomenkielen opiskelijaryhmille sekä vastaanottokeskusten asukkaille. Koulutukset pidetään sopimuksen mukaan kohteessa, sovitussa koulutuspaikassa tai paloaseman koulutustiloissa.

Opiskelijat ja nuoret
Lisäksi koulutamme sosiaali- ja terveysalan, matkailualan, kiinteistöalan, sekä hotelli-, catering- ja ravintola-alan opiskelijoita. Järjestämme turvallisuuskoulutusta myös erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille sekä syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Opiskelijoiden koulutus pidetään pääosin paloasemilla sekä myös paikanpäällä kohteissa.

Lapset
Lasten turvallisuuskoulutus järjestetään Pirkanmaalla Tulikettu-turvallisuuskoulutuksena. Sitä tarjotaan esikoululaisille sekä 2.-,6.- ja 8.luokkien oppilaille. Pirkanmaan pelastuslaitos sopii Tulikettu-koulutuksien ajankohdat suoraan koulujen kanssa (huom. Nou-Hätä -koulutus on osa Tulikettu-koulutusta). Tulipysäkki-toiminnalla puututaan alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten luvattomaan tulenkäsittelyyn. Tulipysäkki-interventiot järjestetään tarpeen mukaan. Toiminta on Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja alueen muiden viranomaisten yhteistyötä. Voitte ottaa yhteyttä pelastuslaitoksen asiakaspalveluun lasten luvattomiin tulenkäsittelytapauksiin liittyen.

Asukkaat
Asuinkiinteistöjen turvallisuuskursseja, väestönsuojan hoitajan kursseja sekä asukkaiden turvallisuuskoulutuksia järjestää Pirkanmaalla Hämeen pelastusliitto.

Yhteystiedot
Koulutuspyyntö koskee seuraavaa:*
muu, mikä:

Jos valitsit toiminnallisen turvallisuuskoulutuksen, valitse alta koulutuksen haluttu sisältö:

hätäsiirto pelastuslakanalla
makaavan nuken sammutus sammutuspeitteellä
seisovan nuken sammutus sammutuspeitteellä
toiminta paloilmoittimella
pikapalopostin käyttöharjoittelu


Koulutuspaikka