login

Tulikettu-turvallisuuskoulutusta järjestetään Pirkanmaalla joka vuosi esikoululasille sekä 2-, 6- ja 8-luokkalaisille. Palomiehet pitävät oppitunnit yleensä  päiväkotien ja koulujen tiloissa. Tulikettu-turvallisuuskoulutuksella tavoitetaan vuosittain yli 20000 lasta ja nuorta.

 

Esikoululaiset

Tavoite
Oppitunnilla lapsi oppii poistumaan tulipalotilanteessa rauhallisesti, tarvittaessa konttaamalla, turvallista reittiä pois huoneesta, laittamaan oven kiinni ja kertomaan aikuiselle tapahtuneesta. Lapsi oppii myös erottamaan vaarallisen tavaran turvallisesta. Lapsi hahmottaa pelastusliivien, pyöräilykypärän sekä heijastimen käytön tärkeyden.

Materiaali

 

2-luokan oppilaat

Tavoite
Lapsi tietää ja muistaa hätänumeron sekä osaa ja uskaltaa tehdä hätäilmoituksen. Lapsi omaksuu turvallisuuskulttuuria, jossa hän osaa jo tehdä turvallisia valintoja. Lisäksi hän ymmärtää pyöräilykypärän, pelastusliivin ja heijastimen tärkeyden.

Materiaali

 

6-luokan oppilaat

Tavoite
Oppilas tiedostaa omassa kodissaan olevien vaaratekijöiden olemassaolon ja osaa omalta osaltaan ehkäistä tulipalojen ja muiden onnettomuuksien syntymistä. Lapsi osaa toimia oikein mahdollisessa onnettomuustilanteessa, niin kotona kuin koulussa. Hän tiedostaa tahallisen sytyttelyn vaarat ja seuraukset.

Materiaali

 

8-luokan oppilaat

Tavoite
Tavoitteena on oman turvallisuusajattelun laajentaminen, turvallisen elämäntavan omaksuminen, yleinen onnettomuuksien ehkäisy kotona ja lähiympäristössä sekä
oikea toiminta onnettomuustilanteissa. Tavoitteena on ymmärtää tahallisen sytyttelyn vaarat ja seuraukset.