login
Tarina 103 - Palomestari Hanne

Palomestari Hannelle kuuluu operatiivisen pelastustoiminnan johtamisen lisäksi vaarallisten aineiden torjunnan vastuualue.