login
Tarina 61 - Kehitysinsinööri Martti

Tilastoista saadaan arvokasta tietoa kehitettäessä pelastuslaitoksen toimintaa.