login
Tarina 58. Hallintosihteeri Saija

Viranomaispäätöksiä valmisteltaessa on huomioitava, että päätösten on oltava hyvin perusteltuja sekä muodollisesti ja asiallisesti oikein laadittuja. Tästä vastaa osaltaan hallintosihteeri Saija.