login

Paloturvallisuustietoa turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille

Pirkanmaan pelastuslaitos on toteuttanut hankkeen, jonka tarkoitus on lisätä turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien paloturvallisuustietoa. Palosuojelurahaston avustuksella on tehty opetusvideoita, joissa kerrotaan keskeisimmät yleiseen paloturvallisuuteen liittyvät asiat vastaanottokeskusten asukkaille sekä maahanmuuttajille. Asiantuntija-apuna hankkeessa on ollut Maahanmuuttovirasto

Turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille tarkoitetut opetusvideot on tarkoitettu katsottavaksi ohjatusti. Tätä varten on videoille tehty tukimateriaali, jossa kerrotaan videoiden tarkoitus ja annetaan lisätietoja.
 
Opetusvideoita voivat vapaasti käyttää kaikki ne tahot, jotka osallistuvat turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien kanssa työskentelyyn. Opetusvideot ovat saatavissa myös DVD-levyinä. Opetusvideot on tehty kymmenelle eri kielelle (arabia, dari, farsi, kurdi, somali, englanti, ranska, venäjä, ruotsi ja suomi). Niiden kerronta on tehty mahdollisimman ymmärrettäväksi eri kulttuureista tuleville ihmisille.
Opetusvideoiden sisältö

Opetusvideot sisältävät paloturvallisuuteen liittyviä keskeisiä asioita. Ne on suunniteltu siten, että niitä voidaan esittää turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa sekä myöhemmin maahan pysyvästi jääville maahanmuuttajille. Asuntolassa paloturvallisuusasiat ovat toisenlaisia kuin pysyvässä kodissa.
 
Opetusvideot sisältävät myös osion, jossa esitellään pelastuslaitoksen työskentelyä. Tämä pieni yksityiskohta on kuitenkin merkittävä osa opetusta, sillä tällä tavoin turvapaikanhakijat saavat opastusta suomalaisten viranomaisten toiminnasta, ja luottamusta viranomaisiin voidaan alkaa solmia.

Yhteistyötä eri tahojen kanssa

Videot on toteutettu monialaisena viranomaisyhteistyönä. Mukana ovat olleet mm. Maahanmuuttovirasto ja SPR. Yhteistyöllä on haluttu varmentaa videoiden oikea-aikainen tietosisältö. Tärkeinä toimieliminä ovat toimineet ohjaus- ja projektiryhmät. On ollut tärkeää varmentaa, että etenkin Maahanmuuttoviraston asiakasryhmät tulevat saamaan kaivatun paloturvallisuusinformaation videoista.

Videot on tuottanut kansainvälisesti palkittu liikkuvaan kuvaan erikoistunut tuotantoyhtiö Koju Film Company.

Asiantuntija-apua ovat antaneet myös Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK), Helsingin pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Satakunnan pelastuslaitos, Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Ely-keskus