login
Koulutustarjotin

Koulutustarjotin esittelee Pirkanmaan pelastuslaitoksen tarjoamat turvallisuuskoulutukset.

 

 

Turvallisuuskoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada koulutettavat ymmärtämään heidän tärkeä roolinsa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä toiminnassa onnettomuus ja vaaratilanteissa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta tarjotaan ensisijaisesti tietyille kohderyhmille.

Turvallisuuskoulutuksen kohderyhmät on määritelty riskiperusteisesti. Kohderyhmiä määritettäessä on huomioitu pelastustoimen turvallisuusviestinnän strategia, pelastuslaki, valtakunnalliset linjaukset sekä Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätös. Määrittelyssä on huomioitu myös elinkaarimalli sekä kohteen mahdolliset riskitekijät ja erityispiirteet.