login

Väestön varoittaminen muodostuu kaikista niistä toimenpiteistä, joilla väestöä voidaan varoittaa vaaran uhatessa. Toimenpiteitä ovat muun muassa:

  • Yleisradion ja paikallisradioiden välittämät vaaratiedotteet

  • televisiokanavien välittämät vaaratiedotteet ja teksti-TV (sivu 112)
  • väestöhälyttimillä annettavat äänimerkit ulkona liikkuvalle väestölle

Vaaratiedote annetaan silloin, kun se on välttämätöntä väestön varoittamiseksi. Vaaratiedote välitetään valtakunnallisesti kaikille Yleisradio Oy:n radiokanaville sekä pitkäaikaisen toimiluvan saaneille kaupallisille radiokanaville. Vaaratiedotteen antava viranomainen voi päättää, että vaaratiedote välitetään tiedoksi myös televisiossa.

Normaalioloissa pelastustoiminnan johtaja saa välitettyä yleisölle suunnatun vaaratiedotteen noin viidessä minuutissa.

Erheellisesti väestöhälyttimellä annetusta äänimerkistä ei tiedoteta vaaratiedotteella. Teknisestä viasta tai muusta syystä väestön varoitusjärjestelmällä soitetun erheellisen äänimerkin jälkeen pelastusviranomainen tiedottaa erheellisestä äänimerkistä mahdollisimman pikaisesti alueen väestölle pelastustoimen mediatiedotteella. Mahdolliset tiedustelut koskien väestöhälyttimiä (esim. vikaantumiset, ilkivalta) voi osoittaa pelastuslaitoksen tilannekeskukseen: 03 565 612.

Hälytysjärjestelmä

Väestöhälyttimillä varoitetaan ulkona olevaa väestöä. Hälytinjärjestelmään kuuluu:

  • kiinteitä väestöhälyttimiä

  • siirrettäviä väestöhälyttimiä

  • ajoneuvoihin kiinnitettäviä kaiuttimia

Väestöhälyttimet käynnistetään Hätäkeskuksesta tai pelastuslaitoksen tilanne- ja johtokeskuksesta.

Yleinen vaaramerkki                         

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa väestöä uhkaavaa välitöntä vaaraa.

Kuuntele yleistä vaaramerkkiä (Wav-tiedosto)

Vaara ohi - merkki
   
                                  

Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki. Se on ilmoitus siitä, että uhka tai vaara on ohi.

Kokeilumerkki

Pirkanmaalle sijoitettuja väestöhälyttimiä kokeillaan säännöllisesti viikoittain. Kokeilussa hälyttimillä soitetaan tasaista äänimerkkiä 7 sekunnin ajan. Kokeilu ei edellytä väestöltä mitään toimenpiteitä.

Kokeilu suoritetaan joka arkimaanantai klo 12:00. 

 

Toimintaohje yleisen vaaramerkin soidessa: Toimintaohjeet