login
Valmiussuunnittelun tukeminen

Pirkanmaan pelastuslaitoksen ja Pirkanmaan kuntien valmiussuunnittelu normaaliolojen häiriötilanteita ja poikkeusoloja varten perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen (16.12.2010) yhteiskunnan turvallisuusstrategiaksi.

Pirkanmaan pelastuslaitos tukee kuntien ja niiden toimialojen valmiustoiminnan suunnittelua ja toiminnan käynnistämistä erilaisissa häiriö- ja poikkeustilanteissa. Suunnittelun avuksi on laadittu yhtenäiset kuntien valmiussuunnitelmien mallit myös kunnan eri toimialoille. Suunnitelmien ylläpitoon on nimetty vastuuhenkilöt kunnista ja pelastuslaitokselta.

Pelastuslaitoksen toimialueen tasolla valmiussuunnittelun toimintayksikön palomestari koordinoi kuntien toimialojen varautumista yhdessä kuntien toimialajohtajien kanssa. Valmiuspäällikkö koordinoi koko toimialueen kuntien varautumista yhteistyössä kunnanjohtajien kanssa ja pitää yhteyttä yhteistyöviranomaisiin.

Toiminnan käynnistämistä varten on laadittu uhkamalleihin liittyviä toimintaohjeita ja nimetty tarvittavat yhteistyöviranomaiset ja -tahot. Kuntien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen johtamista varten on luotu johtamisjärjestelmä. Pelastusjohtaja tai pelastuspäällikkö määrää tilanteen mukaisesti pelastuslaitoksen edustajat tarvittaessa kuntien johtokeskuksiin.

Kuntaorganisaatioiden hälyttämisjärjestelmä on ohjeistettu ja tarvittaessa kuntien johtoryhmien hälyttäminen ja valmiustoiminnan käynnistäminen tapahtuu pelastuslaitoksen viesti- ja johtokeskuksesta. Pelastuslaitos ylläpitää em. järjestelmää ja päivittää kuntatiedot kaksi kertaa vuodessa. Järjestelmään liittyy tekstiviestipohjainen kunnan johtoryhmän hälyttämisjärjestelmä.