login
Maatalouden kemikaaliopas


Maatilojen kemikaalien käsittely ja varastointi on lisääntynyt tilojen koon kasvaessa. Tässä yhteydessä työntekijöiden määrä on kasvanut ja kansainvälistynyt.  Kemikaaleja tilataan suurina määrinä ja pitoisuuksina suoraan ulkomailta ja niitä käsittelevä henkilöstö ei välttämättä tunnista kaikkia riskejä. Tämän seurauksena maataloustyöntekijät saattavat työssään altistua kemikaaleille, kuten torjunta-aineille, eläinlääkkeille, liuottimille ja öljyille, joista voi koitua hyvin monenlaisia haittoja. Ne voivat ilmaantua yhden ainoan altistumisen seurauksena tai pitkän ajan kuluessa kehoon kertyneiden aineiden vaikutuksesta. Haittoja voivat olla astma ja iho-oireet.

Kemikaalien asianmukainen varastointi niille tarkoitetuissa paikoissa vähentää onnettomuusriskiä ja ympäristönpilaantumisvaaraa sekä parantaa yleistä turvallisuutta. Kemikaalin joutuminen maaperään voi aiheuttaa esim. juomaveden pilaantumisen kaivossa tai kalakuoleman vesistöön päästessään.

Oppaaseen on pyritty keräämään tietoa yleisimmistä maatiloilla käytettävistä kemikaaleista. Tarkoituksena on ollut helpottaa maatilan toiminnanharjoittajan arkea keräämällä oppaaseen tiedot kemikaaleista lyhyesti ja ytimekkäästi.
Asiatuntija-apua oppaan toteuttamiseen on saatu mm. Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES), Maataloustuottajain (MTK) Pirkanmaa ja (MTK) Etelä-Pohjanmaa liitoilta, Sosiaali- ja Terveysministeriöltä, Öljy – ja Kaasualan keskusliitolta, Pro Agria Pirkanmaalta ja Pirkanmaan- ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksilta.

Lisäksi oppaan tekoon ovat osallistuneet seuraavat pelastuslaitokset: Satakunnan pelastuslaitos, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Pohjanmaan pelastuslaitos, Pirkanmaan pelastuslaitos, Keski-Suomen pelastuslaitos, Keski-Pohjanmaan pelastuslaitos ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Opasta voidaan jakaa esim. palo- ja ympäristöviranomaisen tarkastuksilla, koulutustilaisuuksissa ja messuilla tai sitä voi tulostaa omaan käyttöön netistä

.pdf Maatilan Kemikaaliturvallisuusopas

Painettavan materiaalin saa tilata veijo.kajan(a)tampere.fi

 

Toukokuussa 2016 järjestettiin Maatalouden polttoainesäiliöiden tarkastus ja määräykset -koulutustilaisuus. Tässä tilaisuuden esitykset:

Vanhat varastosäiliö (Hannu Kononen, TUKES)

Case öljyvahinko Punkalaitumella

Finncont

TankkiTuominen

Imeytysaineet (Marko Hintsala,Knorring Oy)

Hyväkuntoinen säiliö ja vuodonhallinnan vaihtoehdit (Tina Sammi, Öljy- ja biopolttoaineala ry)

Öljyvahingot ja varautuminen (Marko Hintsala, Knorring Oy)

Farmarisäiliön kuntotarkastus -video