login
Varastointi työmailla ja maastossa

Polttoneste on konetyön energialähde ja on siten välttämätön tuotannollisessa toiminnassa. Koneurakoinnissa, maarakentamisessa, maa- ja metsätaloudessa ja turvetuotannossa työmaat sijaitsevat tavallisesti kaukana varsinaisilta polttonesteiden jakeluasemilta, joten toimijat varastoivat ja monesti kuljettavatkin tarvitsemansa polttonesteen itse.

Edellä mainituissa käyttökohteissa olevia polttonesteiden varastosäiliöitä, ns. farmarisäiliöitä, on arvion mukaan vähintään 250 000 kappaletta. Näistä vetoisuudeltaan 1 000 – 6 000 litran säiliöstä on suurin osa maatiloilla. Laissa ei ole määritelty yleistä, pakollista määräaikaista tarkastusvelvollisuutta kaikille säiliöille. Vastuu säiliöstä seuraamuksineen on aina säiliön omistajalla/haltijalla.
 

Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuvan varastoinnin ja tiekuljetuksen opas


Voit tutustua oppaaseen alla olevan linkin kautta.

.pdf Polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuva varastointi ja tiekuljetus
.pdf Branslelagning pa bygg

 

 

Oppaan laatimisen tarve


Polttonesteiden maastossa tapahtuvassa varastoinnissa ja polttonesteen/ polttonestesäiliöiden siirtokuljetuksissa on vuosien mittaan ollut monenlaisia käsityksiä ja tulkintoja. Säiliöiden käyttäjien keskuudessa epäselviä asioita ovat mm:

Eri tahot yhdessä työryhmässä

Eri viranomaisten sekä öljyalan ja polttonesteiden käyttäjien yhteinen työryhmä on valmistellut loppukeväällä ilmestyvää opasta, johon on koottu polttonesteiden työmailla ja maastossa tapahtuvaan säilytykseen ja tiekuljetukseen liittyvät ohjeet ja määräykset.

Työryhmässä ovat olleet edustettuina Pirkanmaan pelastuslaitos, Oulu -Koillismaan pelastuslaitos, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus, Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Poliisi, Öljyalan Keskusliitto, Koneyrittäjät ja Turveteollisuusliitto.

Painatuskelpoisen aineiston voit tilata aluepelastuslaitokselta.

 

 

 

  • mikä on varasto- ja kuljetussäiliön ero
  • mitä ovat kuljetuspyörillä varustetut säiliöt
  • miten säiliötä saa kuljettaa yleisellä tiellä
  • mitä tarkoittaa työmaavarikolla 10 000 litran polttoaineen varastointi
  • mikä on ennen 1999 valmistettujen säiliöiden käyttö jatkossa?

 

Alle 450-litraiset polttoainesäiliöt


Koulutuspäivä 5.4.2011