login
Ilotulitteet ja räjähteet
Ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus. Tällä sivulla on ohjeet ja lomakkeet sekä linkkejä lisätietojen hankkimiseksi.

Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vaarallisuudeltaan vastaavien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoituksen johdosta pelastusviranomainen tekee päätöksen sekä tarkastuksen, jossa kaupan varaston asianmukaisuus todetaan. Ilmoitus on yleensä kertaluonteinen.

Kaupan siirtyessä uuteen paikkaan tai muutoksista kaupan tiloissa ja varastoinnissa on ilmoitettava, joka voi vaatia uuden päätöksen ja tarkastuksen.

Ilmoituslomake ilotulitteiden varastointiin
.doc Pelastuslaitos, ilotulitevalvonnan ilmoituslomake

Ilotulitemyynnin omavalvonnan tarkastuslomake
.doc Pelastuslaitos, Ilotulitevalvonnan omavalvontalomake
 
Lainsäädäntö
Ilotulitteiden varastointia kaupan yhteydessä säätelevät:

laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005, myöhemmin kemikaaliturvallisuuslaki),
Räjähdeasetus (473/1993)
Valtioneuvoston asetus räjähdeasetuksen muutamisesta (544/2012)(sisältää mm. kontin uudet turvaetäisyydet)

#OT2-5">TUKES – Räjähde- ja ilotulitesäädökset

Lisätietoja seuraavista internet-osoitteista
Ilotulitteet-valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö
Turvallisuus ja kemikaalivirasto