login
Ilotulitteet ja räjähteet

Ilotulitteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus. Tällä sivulla on ohjeet ja lomakkeet sekä linkkejä lisätietojen hankkimiseksi.

Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vaarallisuudeltaan vastaavien muiden pyroteknisten välineiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle vähintään yksi kuukausi ennen varastoinnin aloittamista. Ilmoituksen johdosta pelastusviranomainen tekee päätöksen sekä tarkastuksen, jossa kaupan varaston asianmukaisuus todetaan. Ilmoitus on yleensä kertaluonteinen.

Muutoksista ilotulitteiden varastoinnissa on ilmoitettava pelastusviranomaiselle. Muutokset voivat vaatia uuden päätöksen ja tarkastuksen.

Ilmoituslomake ilotulitteiden varastointiin

Ilmoituslomake.docx

 

Ilotulitemyyntipisteen tarkastuslomake

Itsearviointilomake myyntipiste.docx

 

Lisätietoja

Ohjeita ilotulitteiden myyntiin ja varastointiin
Ilotulitteet - valmistus, maahantuonti, myynti, varastointi ja käyttö