login
Laskuttaminen
Erheelliset paloilmoitinhälytykset jotka laskutetaan
Paloilmoittimen hälytyksistä huomattava osa on kiinteistön käyttäjien aiheuttamia, kuten huolimattomuutta kiinteistön huolto- ja korjaustöissä tai ruuanlaitossa. Laskutettavien hälytysten syitä paloilmoittimen tarkastus- ja varmistustehtävissä ovat esim.:

•    Huolimattomuus kiinteistön korjaus-, asennus- tai huoltotyössä (esimerkiksi rakennustöistä aiheutuva pöly, tulityöt)
•    Ajoneuvon pakokaasu
•    Tupakointi
•    Muu savu tai pöly kiinteistössä
•    Kosteus tai vesi
•    Korkea tilapäinen lämpötila
•    Ilmaisinvika paloilmoitin- tai sammutuslaitteistossa
•    Keskuslaitteen vika
•    Sprinklerin rikkoontuminen tai sammutuslaitteiston erheellinen toiminta
•    Vesijohtoverkoston aiheuttama paineisku
•    Sprinkleriputkiston vuoto tai jäätyminen
•    Erehdys tai väärä käyttö
•    Huolimattomuus tulitöissä
•    Teholähdevika
•    Isku ilmaisimeen
•    Hätäkeskuksen välittämä laitevian tarkistustehtävä
•    Paloilmoittimen reagoiminen tavanomaiseen ruoan valmistukseen
•    Muut syyt, jotka johtuvat kiinteistön tai sen käyttäjien toiminnasta ja huolimattomuudesta (esimerkiksi ennenaikainen paloilmoittimen kuittaaminen niin, ettei syytä saada enää selville)
•    Tuntematon syy

Paloilmoitinhälytykset joita ei laskuteta
Kirjallisen korjauskehotuksen ja laskutuksen ulkopuolelle jäävät sellaiset tapaukset, joita kiinteistö ei olisi voinut ehkäistä omilla toimillaan.

Tällaisia paloilmoitinhälytysten syitä ovat muun muassa:
•    Muu ylijännite tai suuritaajuinen häiriö
•    Salaman aiheuttama ylijännite tai vaurio
•    Hätäkeskuksen toiminnasta aiheutuneet erheelliset hälytykset
•    Ilkivaltaiset hälytykset
       
Paloilmoittimen toteutuspöytäkirjaan merkityllä seuranta-ajalla sattuneita erheellisiä hälytyksiä ei laskuteta.
Lisäksi laskutuksen ulkopuolelle jätetään ne hälytykset, jotka ovat tulleet
kiinteistöstä korjauskehotuksen lähettämistä seuraavana vastaanotto- ja
korjausaikana (suoja-aika on normaalisti 21 päivää ilman saantitodistusta ja pidennettyä korjausaikaa).
Esimerkiksi rakennuksen läheisyydessä tapahtuvasta maasto- tai autopalosta ei lähetetä korjauskehotusta tai laskua. Tarvittaessa ohjeeseen voidaan soveltaa harkinnanvaraisuutta.

Laskusta valittaminen hallinto-oikeuteen
Kiinteistöllä on mahdollisuus valittaa laskutukseen johtaneesta päätöksestä hallinto-oikeuteen. Laskua ei katsota aiheettomaksi, vaikka kiinteistössä on yritetty tehdä korjaavia toimenpiteitä, mutta erheelliset paloilmoitinhälytykset silti toistuvat