login
Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi
Tässä asiakirjassa esitetään toimenpiteitä, joilla kiinteistön erheellisiä paloilmoituksia voidaan vähentää. Automaattisen paloilmoittimen tarkoitus on havaita alkava tulipalo kiinteistössä, varoittaa siellä olevia henkilöitä ja tehdä automaattisesti paloilmoitus hätäkeskukseen.
Vuonna 2012 automaattisen paloilmoittimen hälytyksistä 96% oli erheellisiä.

Pelastuslain (379/2011) 12 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tässä laissa tai muissa säädöksissä vaaditut tai viranomaisten määräämät palonilmaisu-, hälytys- ja muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet on pidettävä toimintakunnossa sekä huolettava ja tarkastettava asianmukaisesti. Pykälän 2 momentin mukaan edellä 1 momentissa tarkoitetuista velvoitteista vastaa rakennuksen yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyiden osalta rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja osaltaan sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Pelastuslaki (379/2011) 96 § mahdollistaa pelastuslaitoksen laskuttaa kohteen omistajaa, haltijaa tai toiminnanharjoittajaa, kun sieltä on tullut toistuvasti erheellisiä paloilmoituksia ja paloilmoitin on kytketty hätäkeskukseen. Pelastuslaitos korostaa asiassa laskutettavien
osalta, keskinäisten sopimuksien vastuu jaon tärkeyttä, koska pelastuslain mukaan riittää, että pelastuslaitos lähettää laskun yhdelle kolmesta ja maksut ovat ulosottokelpoisia.

Tämä ohje perustuu pelastusviranomaisten, tarkastuslaitosten ja laitevalmistajien käytännön kokemuksiin sekä Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeeseen, pelastuslakiin ja lakiin pelastustoimen laitteista.

Osa erheellisten paloilmoituksien ongelmista voidaan ratkaista välittömästi, mutta osa vaatii laajempia huolto- tai korjaustoimenpiteitä. Erheellisten paloilmoitusten ehkäisyä varten kiinteistön tulee ottaa yhteys paloilmoitinliikkeeseen, jonka kanssa paloilmoittimen huoltosopimus on tehty.