login
Erheelliset paloilmoitinhälytykset
Pelastuslain (379/2011) 96 § mukaan alueen pelastustoimi voi periä maksun tehtävästä, jonka on aiheuttanut hätäkeskukseen liitetyn paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta. Perittävän maksun suuruus on määritetty pelastuslaitokselle aiheutuneiden keskimääräisten kokonaiskustannusten perusteella. Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt maksun suuruudeksi Pirkanmaalla 800€. Maksu voidaan periä kohteen omistajalta, haltijalta tai toiminnanharjoittajalta. Pirkanmaan pelastuslaitos seuraa erheellisiä paloilmoitinhälytyksiä ja tarvittaessa puuttuu niihin ylimääräisillä palotarkastuksilla sekä laskuttaa erheellisistä palohälytyksistä aiheutuneet kulut hyväksytyn maksutaksan mukaisesti. Tarvittaessa käytetään hallinnollisia pakkotoimia.

Paloilmoittimiin liittyvää ohjeistusta
Paloilmoittimiin liittyvää neuvonta- ja ohjeistusmateriaalia löytyy pelastuslaitoksen internet -sivuilta Opastus-osiosta

Erheellisten hälytysten ehkäisemiseksi kiinteistöä kehotetaan olemaan yhteydessä yritykseen, jonka kanssa paloilmoittimen huoltosopimus on tehty sekä laitetoimittajaan.

Yhteystiedot
Pelastuslaitoksella lisätietoja antaa:

Erheellisten paloilmoitusten käsittelystä Pirkanmaalla
Operatiivinen päällikkö Martti Honkala
matkapuhelin 040 7763948
Satakunnankatu 16
33100 Tampere

Teknistä neuvontaa
Palotarkastusinsinööri Tapio Sten
matkapuhelin 040 7409025
Satakunnankatu 16
33100 Tampere
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi