login
Sopimushenkilöstö

Sopimuspalokunnat muodostavat tärkeän toimijaryhmän Pirkanmaan pelastustoimessa. Toiminta on antoisaa ja mukavaa yhdessäoloa, mutta myös fyysisesti vaativaa toimintaa. Koko perheelle löytyy tekemistä monipuolisen harrastuksen parissa.

Pelastusjohtajan päätöksellä on perustettu sopimuspalokuntien yhteistyöryhmä jokaiselle kaksivuotiskaudelle. Ryhmän puheenjohtajana toimii Pelastustoiminnan ja valmiussuunnittelun vastuualueen pelastuspäällikkö ja sihteerinä koulutusmestari. Siihen kuuluvat sopimuspalokuntien edustajat eri pelastusalueilta siten, että Itäiseltä- viisi edustajaa, Läntiseltä- neljä ja Pohjoiselta pelastusalueelta on kolme edustajaa. Ryhmää kutsutaan asiantuntijoita kulloisenkin käsiteltävän asialistan mukaan.

Sopimuspalokuntien yhteistyöryhmän tehtävänä on toimia pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien yhteiselimenä ja tehdä tarvittavia esityksiä vapaaehtoisen palokuntatoiminnan kehittämiseksi. Ryhmä kokoontuu päättämänsä kokousaikataulun mukaisesti, kuitenkin vähintään kolme kertaa vuodessa.