login
EnsihoitopalvelutEnsihoitopalvelun tavoitteena on samantasoisten ensihoitopalvelujen tarjoaminen riskeiltään ja palvelutarpeiltaan samanlaisilla alueilla. Ensihoitopalvelu on kokonaisuus, joka vastaa potilaan kiireellisestä tilanarviosta ja tarvittaessa ensihoidosta ensisijaisesti terveydenhuollon hoitolaitoksen ulkopuolella ja tarvittaessa potilaan kuljettamisesta tarkoituksenmukaisimpaan terveydenhuollon yksikköön.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pirkanmaan pelastuslaitos ovat solmineet yhteistoimintasopimuksen, jossa sovitaan Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteuttamasta ensihoitopalvelun toimintakokonaisuudesta Tampereella ja sen lähiympäristössä. Sopimuksen tarkoituksena on taata Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien asukkaille sairaanhoitopiirin laatiman ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset palvelut. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt toimivat Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Vesilahden, Akaan, Valkeakosken ja Ylöjärven paloasemilta käsin. Ensihoito on Tampereen pelastuslaitoksen hallinnossa erillinen talouskokonaisuus ja toiminta järjestetään omakustannuspohjalta siten, että sillä on nollatulostavoite. Ensihoitopalvelujen henkilöstömitoitus on rakennettu niin, ettei palvelujen tuottaminen vaikeuta pelastustoimen lakisääteisten tehtävien hoitoa.

 

 

Ensivastetoiminta

Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat solmineet sopimuksen ensivastetoiminnan toteuttamisesta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus sisältää Pirkanmaan pelastuslaitoksen toteutettaman ensivastetoiminnan sekä toimintaperiaatteet järjestettäessä ensivastetoimintaa pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien pelastusyksiköillä. Ensivasteyksikkö on mikä tahansa hätätilapotilaan ensimmäisenä tavoittava yksikkö, joka pystyy potilaan tilan ensiarvioon, hätäensiapuun sekä mm. äkillisen sydänpysähdyksen ensihoidon aloittamiseen. Ensivasteyksikkönä toimii vakinaisen, puolivakinaisen tai vapaaehtoisen palokunnan yksikkö, joka on varusteltu asianmukaisella henkilöstöllä ja välineistöllä. Pelastuslaitoksen toiminta-alueella ensivasteyksikköinä käytetään pääsääntöisesti pelastusyksiköitä. Ensivasteyksiköiden käytettävyyden määrittelevät sairaanhoitopiiri yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa.