login
Suuret yleisötilaisuudet
Turvaopas

Suurten yleisötilaisuuksien pelastussuunnittelu

Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/1999 2§) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen myös kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä.

Yleisötapahtuman järjestäjän on huolehdittava siitä, että tapahtuma järjestetään turvallisesti eikä siitä aiheudu vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle. Tapahtuman turvallisuussuunnittelu perustuu tapahtumanjärjestäjän tekemään yleisötapahtuman turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan. Pelastussuunnitelmasta pelastusviranomainen pystyy varmistamaan, että tapahtumanjärjestäjä on varautunut hyvin onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä toimintaan mahdollisissa onnettomuustilanteissa.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötilaisuuteen tai tapahtumaan, jossa:

  1. arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
  2. käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
  3. tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta;
  4. tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.


Pelastussuunnitelma on toimitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista tiedoksi alueen pelastusviranomaiselle.
Pirkanmaan yleisötapahtumien pelastussuunnitelmat lähetetään sähköpostitse osoitteeseen pelastus.tapahtumat(a)tampere.fi

Jos tapahtumaan osallistuva yleisömäärä on suuri tai siihen kohdistuu erityisiä riskejä, tulee tapahtumanjärjestäjän olla yhteydessä pelastusviranomaiseen jo suunnitteluvaiheessa. Erityisiä riskejä voivat aiheuttaa esimerkiksi tapahtumapaikka, liikenne, yleisöprofiili, vaaralliset kemikaalit tai rakennelmat. Pelastusviranomainen tekee tapahtumaan palotarkastuksen tarvittaessa.

 

Yleisötilaisuuksien materiaali

Turvallisuuspalvelut ovat päättäneet, että hyödynnetään valtakunnallisesti ns. HIKLU-alueen tuottamaa materiaalia yleisötilaisuuksien turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa. Tässä on suorat linkit materiaalin eri osiin.

Opas yleisötapahtuman pelastussuunnitteluun suomeksi
Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja suomeksi
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa - opas suomeksi
Ilmoituslomake ilotulituksesta suomeksi
Ilmoituslomake tuliesityksestä suomeksi
Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä suomeksi / svenska
Ensiapusuunnitelma suomeksi
Ohje tuliesitysten turvallisuusjärjestelyistä suomeksi

Näiden lisäksi kumppanuusverkosto on tuottanut tilapäismajoitusohjeen suomeksi / svenska