login
Asuinrakennusten palotarkastus

imageAsuin- ja vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnan keskeisenä tavoitteena on asumisen paloturvallisuuden parantaminen ja erityisesti palokuolemien vähentäminen. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi vakituisesti asuttujen asuinrakennusten säännöllisen valvonnan määräväli on Pirkanmaalla palvelutasopäätöksen perusteella enintään 60 kk.

Pientalojen valvonnassa on otettu käyttöön myös Pirkanmaalla kohteiden omavalvontaa laajamittaisesti vuoden 2013 aikana. Omavalvonnassa pelastuslaitos postittaa valvottaviin kohteisiin omavalvontakirjeen, -lomakkeen ja opasmateriaalia, joiden perusteella asukas tekee omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden perusasioista. Tarkastuslomake palautetaan pelastuslaitokselle, jossa lomakkeen perusteella arvioidaan mahdolliset jälkivalvontatarpeet sekä kirjataan suoritettu omavalvonta valvontarekisteriin. Perinteinen palotarkastus suoritetaan kohteisiin, jotka eivät palauta omavalvontalomaketta.

Pientalon Paloturvallisuusopas.pdf

Pelastussuunnitelmavelvollisten asuinrakennusten osalta säännöllinen valvonta toteutetaan Pirkanmaalla perinteisin palotarkastusmenetelmin sekä asiakirjavalvonnalla.

Pientalon omavalvontalomakkeen avulla voit arvioida kotisi paloturvallisuutta.

Tarkastuslomake_omavalvonta_2018.pdf