login
Pelastuslaitoksen koulutustarjonta yrityksille ja laitoksille

Pelastuslain 379/2011 27 §:n mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehti alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen  ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.

imageTärkeä osa turvallisuusviestintää on turvallisuuskoulutus. Turvallisuuskoulutus on aina suunnitelmallista ja tavoitteellista ja sisältää tietylle kohderyhmälle annettavan turvallisuusaiheisen luennon, oppitunnin, opetustuokion tai harjoituksen. Turvallisuuskoulutusta ovat myös turvallisuuskävelyt ja alkusammutuskoulutus.

Turvallisuuskoulutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada koulutettavat ymmärtämään heidän tärkeä roolinsa onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä sekä toiminnassa
onnettomuus ja vaaratilanteissa.
Pirkanmaan pelastuslaitoksen turvallisuuskoulutusta tarjotaan ensisijaisesti seuraaville kohderyhmille:

  • sairaaloiden ja hoitolaitosten henkilökunta
  • lasten ja koulukotien sekä rangaistuslaitosten henkilökunta
  • avopalvelujen ja yksityisen kotihoidon henkilökunta sekä heidän palvelupiirissä olevat asukkaat
  • päiväkotien ja perhepäiväkotien henkilökunta sekä esikoululaiset
  • perusopetusta antavien oppilaitosten henkilökunta
  • esikoululaiset, peruskoulun 2. , 6. ja 8. luokkien oppilaat sekä erityisoppilaat
  • toisen asteen oppilaitosten henkilökunta ja opiskelijat
  • maahanmuuttajat
  • ikäihmiset
  • yleishyödylliset yhdistykset ja järjestöt

 

 

Toistaiseksi turvallisuuskoulutuksia ei koronatilanteen vuoksi järjestetä.


koulutussuunnittelija
Jorma Narvi
Matkapuhelin 040 569 8983
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi