login
Palotarkastus
Nykyisessä lainsäädännössä ei aiemmasta poiketen määritellä yksityiskohtaisesti palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitokset määrittelevät kohteet itse alueellaan esiintyvien riskien perusteella. Tätä varten pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma, jossa esitetään palotarkastuksen lisäksi muut valvontatoimenpiteet sekä kuvataan miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan.

Pelastuslainsäädännön tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Valvonnan määräväliä määriteltäessä tarkastellaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Näiden perusteella pyritään kohdentamaan valvontaa tarkoituksenmukaisesti.  Riskejä voidaan arvioida osittain tilastollisesti ja osittain käytetään asiantuntija-arvioita.

Aiemmin puhuttiin erityiskohteiden palotarkastuksesta ja se tarkoitti käytännössä kaikkia muita kohteita kuin asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Nykyisin näistä kohteista käytetään nimitystä yritys- ja laitoskohteet.

Yritys- ja laitoskohteiden tarkastuksista tiedotetaan etukäteen kirjeitse tai puhelimitse kiinteistön haltijaa/omistajaa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen Valvontasuunnitelma 2018

Palotarkastajien yhteystiedot

 

Käyttöönottotarkastukset

Pirkanmaalla käyttöottotarkastuspyynnöt lähetetään osoitteeseen: pelastus.tarkastukset@tampere.fi

Mainitse pyynnössä toivottu ajankohta, kohteen osoite, rakennuslupatunnus sekä yhteystiedot (mukaanlukien puhelinnumero). Pyyntö tulee lähettää vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.