login
Väestönsuojelu

Väestönsuojien ensisijaisena tarkoituksena on suojata väestöä erityisesti sotilaallista uhkaa vastaan. Rakentamisvelvoite on vaihdellut vuosien saatossa aika-ajoin tarkistettujen uhkakuvien mukaisesti, mutta ei ole koskenut missään vaiheessa aivan kaikkia rakennuksia. Tyypillisesti rakentamisvelvoitteen ulkopuolelle ovat jääneet mm. omakotitalot sekä pienet rivi-/kerrostalot ja työpaikkarakennukset. Päätös väestönsujien käyttöönotosta tulee viranomaiselta.

 

Talosuojat

Kiinteistökohtaiset väestönsuojat ovat osa väestönsuojelua ja niiden käyttö perustuu pelastuslainsäädännössä määriteltyyn väestönsuojan rakentamisvelvollisuuteen.

Rakennuksessa sijaitsevan väestönsuojan kunto ja käyttövalmius ovat rakennuksen omistajan tai haltijan vastuulla. Suojan omistaja huolehtii siitä, että suoja laitteineen pysyy kunnossa ja että siellä on kunnon ylläpitämistä ja hätätilanteita varten tarpeelliset työkalut.

Väestönsuijilla on usein myös normaaliolojen käyttötarkoitus, esimerkiksi varastotiloina.Väestönsuojat on pystyttävä tyhjentämään ja ottamaan väestönsuojakäyttöön 72 tunnissa. Väestönsuojeluvälineet ja väestönsuojalaitteet on voitava ottaa käyttöön saman ajan kuluessa.

 

Väestönsuojatilanne

Kokonaisuutena arvioiden väestönsuojatilanne Pirkanmaalla on varsin hyvä. Suojapaikkoja löytyy määrällisesti kaikille asukkaille, koska rakentamisen yhteydessä esim. teollisuuteen, virastoihin ja laitoksiin sekä liikerakennuksiin on syntynyt suojapaikkoja huomattavia määriä ja näitä on mahdollisuus hyödyntää tarvittaessa niiden asukkaiden osalta, joilla suojaa ei ole omassa asuinrakennuksessa. Suojautumistarvetta vähentää lisäksi mm. poikkeusoloissa tarvittaessa suoritettavat evakuoinnit.

 

Normaaliajan suojautuminen

Normaaliajan onnettomuuksissa suojautumistarvetta väestönsuojaan ei käytännössä ole, vaan suojautuminen sisätiloihin, ilmanvaihdon pysäyttäminen ja ikkunoiden, ovien jne. tiivistäminen tarvittaessa antaa riittävän suojan niin kaasu- kuin säteilyvaaratilanteissakin. Uhkaavasta vaarasta ilmoitetaan yleisellä vaaramerkillä ja lisätietoja annetaan mahdollisimman nopeasti radion ja television välityksellä.

 

Toimintaohjeita normaaliajan onnettomuuksiin löytyy mm. pelastuslaitoksen verkkosivuilta: Toimintaohjeet sekä pelastussuunnitteluvelvollisten kohteiden (mm. vähintään kolmen asunnon asuinrakennukset) osalta pelastussuunnitelmista.

 

Nykyaikainen väestönsuoja antaa käyttökuntoon laitettuna suojaa asevaikutuksilta, rakennussortumilta, ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Oman väestönsuojan sijainti- tai olemassaolotieto löytyy isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta.