login
Nuohous

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohouksesta säädetään pelastuslaissa 379/2011 sekä sisäasiainministeriön asetuksessa nuohouksesta 539/2005. Pelastuslain mukaan alueen pelastustoimi päättää nuohouspalveluiden järjestämisestä alueellaan sekä määrittelee nuohouksesta perittävän maksun. Pirkanmaan pelastuslaitos on päättänyt, että nuohouspalvelut tuotetaan Pirkanmaalla pelastuslain 379/2011 59§ 2 mom. kohta 2 mukaisesti ns. piirinuohousjärjestelmällä.

 
Vastuu nuohouksesta

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu säädösten mukaisesti. Nuohoustyössä on käytettävä alueen pelastustoimen päättämää palveluntuottajaa (piirinuohooja). Tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. (Pelastuslaki 379/2011 13§ ja 59§)

 

Ensimmäisen kerran nuohoojaan otetaan itse yhteys, jonka jälkeen nuohooja suorittaa vuosittaisen yhteydenpidon aikataulunsa mukaisesti.

 

Nuohoojan nuohouspalvelusta perimä maksu muodostuu nuohoustyöstä kertyvästä yksikkömäärästä kerrottuna yksikön hinnalla. Nuohooja on oikeutettu lisäämään yksikön hintaan arvonlisäveron. 

Uusi hinnasto tullut voimaan 1.8.2018:

Nuohouspalveluhinnasto_2018.pdf

 

Tampereen Nuohouslaitoksen ryhmäkuva vuodelta 1973.