login
Asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelu

Asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa, ovat velvollisia pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman. Se on suunnitelma talon turvallisuusjärjestelyistä ja tarkoitettu toimintaohjeeksi talossa mahdollisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten pelastuslaki 29.4.2011/379, valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407).

Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastussuunnitteluun liittyviä ohjeita ja lomakkeita:

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelmapohja (Päivitetty 12.9.2019)
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laatimisohje (Päivitetty 12.9.2019)
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman liitteet (Päivitetty 12.9.2019)
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman ilmoituskortti

Ilmoituskortti toimitetaan: Pirkanmaan pelastuslaitos, Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE. Kuoreen tunnus "ilmoituskortti".

Asukkaan turvallisuusohje
Asukkaan turvallisuusohje

Ensiavun piirrosmerkinnät (zip, 13 kt)
Kieltojen piirrosmerkinnät (zip, 65 kt)
Kiinteistötekniikan piirrosmerkinnät (zip, 9 kt)
Ohjeiden piirrosmerkinnät (zip, 16 kt)
Palo- ja pelastus-piirrosmerkinnät (zip, 56 kt)
Työsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 23 kt)
Vaarallisten aineiden piirrosmerkinnät (zip, 53 kt)
Varoitusten piirrosmerkinnät (zip, 64 kt)
Ympäristönsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 20 kt)