login
Asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelu

Asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa, ovat velvollisia pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman. Se on suunnitelma talon turvallisuusjärjestelyistä ja tarkoitettu toimintaohjeeksi talossa mahdollisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten (pelastuslaki 29.4.2011/379, valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407).

Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastussuunnitteluun liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

Asuinkiinteistön pelastussuunnitelmapohja
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laatimisohje
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman liitteet
Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman ilmoituskortti

Ilmoituskortti toimitetaan: Pirkanmaan pelastuslaitos, Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE. Kuoreen tunnus "ilmoituskortti".

ampereen kaupungin suojelupiirit ja lohkot
Asukkaan turvallisuusohje
Asukkaan turvallisuusohje

Ensiavun piirrosmerkinnät (zip, 13 kt)
Kieltojen piirrosmerkinnät (zip, 65 kt)
Kiinteistötekniikan piirrosmerkinnät (zip, 9 kt)
Ohjeiden piirrosmerkinnät (zip, 16 kt)
Palo- ja pelastus-piirrosmerkinnät (zip, 56 kt)
Työsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 23 kt)
Vaarallisten aineiden piirrosmerkinnät (zip, 53 kt)
Varoitusten piirrosmerkinnät (zip, 64 kt)
Ympäristönsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 20 kt)