login
Asuinkiinteistöjen pelastussuunnittelu

Asuinrakennukset, joissa on vähintään kolme huoneistoa, ovat velvollisia pelastuslain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan laatimaan kirjallisen pelastussuunnitelman. Se on suunnitelma talon turvallisuusjärjestelyistä ja tarkoitettu toimintaohjeeksi talossa mahdollisia onnettomuus- ja uhkatilanteita varten (pelastuslaki 29.4.2011/379, valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 5.5.2011/407).

Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

 

 

Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastussuunnitteluun liittyviä ohjeita ja lomakkeita.

.doc Asuinkiinteistön pelastussuunnitelmapohja
.doc Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman laatimisohje
.doc Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman liitteet
.doc Asuinkiinteistön pelastussuunnitelman ilmoituskortti

Ilmoituskortti toimitetaan: Pirkanmaan pelastuslaitos, Satakunnankatu 16, 33100 TAMPERE. Kuoreen tunnus "ilmoituskortti".

.pdf Tampereen kaupungin suojelupiirit ja lohkot
.pdf Asukkaan turvallisuusohje
.doc Asukkaan turvallisuusohje

.zip Ensiavun piirrosmerkinnät (zip, 13 kt)
.zip Kieltojen piirrosmerkinnät (zip, 65 kt)
.zip Kiinteistötekniikan piirrosmerkinnät (zip, 9 kt)
.zip Ohjeiden piirrosmerkinnät (zip, 16 kt)
.zip Palo- ja pelastus-piirrosmerkinnät (zip, 56 kt)
.zip Työsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 23 kt)
.zip Vaarallisten aineiden piirrosmerkinnät (zip, 53 kt)
.zip Varoitusten piirrosmerkinnät (zip, 64 kt)
.zip Ympäristönsuojelun piirrosmerkinnät (zip, 20 kt)