login
Pelastustoiminta

Pelastustoimintaa ovat kiireellisesti suoritettavat toimet, jotka onnettomuuden sattuessa tai uhatessa toteutetaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi ja pelastamiseksi sekä vahinkojen rajoittamiseksi ja seurausten lieventämiseksi. Pelastustoimintaan kuuluviin toimiin ryhdytään myös tahallisesti aiheutetuissa, seurauksiltaan vastaavissa tilanteissa tai niiden uhatessa. Pelastustoiminta on suunniteltava ja toteutettava siten, että onnettomuus- ja vaaratilanteissa tarvittavat toimenpiteet voidaan suorittaa viivytyksettä ja tehokkaasti. Pelastustoiminnan tuotos on sattuneissa onnettomuuksissa pelastustoiminnan ansiosta pelastetut ja suojellut arvot, kuten:

  • pelastetut ihmiset
  • pelastettu omaisuus
  • ympäristövahinkojen estäminen tai rajoittaminen
  • kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen
  • työpaikkojen säilyminen ja tuotantokeskeytysten ehkäisy.

Pirkanmaalla on vakinaisesti ympärivuorokautisesti miehitettyjä paloasemia Tampereen keskuspaloasema, Lempäälän, Hervannan, Linnainmaan, Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Valkeakosken, Teivon, Akaan ja Vammalan paloasemat. Näillä paloasemilla pelastustoimen ympärivuorokautinen päivystysvahvuus on pyritty pitämään vähintään pelastusryhmän (1+3) suuruisena. Hämeenkyrön, Ikaalisten, Parkanon, Oriveden, Vilppulan ja Virtain paloasemilla on kahden hengen ympärivuorokautinen päivystysvahvuus. Vakinaisen henkilöstön lähtövalmius hälytyksen tultua on keskimäärin 90 sekuntia.

Ikaalisissa, Kihniössä, Ylöjärvellä (Kurussa), Orivedellä, Sastamalassa (Vammala) ja Mänttä-Vilppulassa (Vilppula) on pelastustoimen ensilähdössä lisäksi toimenpidepalkkaisia sammutusmiehiä, joilla on pelastuslaitoksen kanssa työsopimus osallistumisesta pelastustoimintaan. Näiden toimenpidepalkkaisten lähtövalmiusaika on viisi minuuttia.

Seitsemässä muussa Pirkanmaan kunnassa pelastustoiminnasta huolehtivat vain sopimuspalokunnat pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Pirkanmaalla on lopussa kaikkiaan 53 pelastuslaitoksen kanssa sopimuksen tehnyttä sopimuspalokuntaa, joista 46 on VPK:ta, viisi sotilaspalokuntaa ja kaksi tehdaspalokuntaa. Sopimuspalokuntien paloasemista 35 on viiden minuutin lähtövalmiudessa, 11 kymmenen minuutin lähtövalmiudessa ja 5 toimii tukipalokuntana. Lisäksi pelastuslaitoksella on sopimus Suomen meripelastusseura Pirkanmaa ry:n kanssa.