login
Hyvä tietää

Pelastuslaitokselta kysytään usein erilaisia kysymyksiä liittyen toimintaan erilaisissa onnettomuustilanteissa tai ohjeita, joilla voisi onnettomuuksia ennaltaehkäistä. Olemme keränneet toimintaohjeita onnettomuus- ja häiriötilanteisiin, tietoa turvallisuudesta sekä kysymyksiä, joita meiltä usein kysytään.